Bus Żory-​Pszczyna – Rozkład jazdy

ROZKŁAD JAZDY AUTO­BUSÓW WAŻNY OD 1 STY­CZ­NIA 2017

ŻORY DWORZEC AUTO­BU­SOWYPSZCZYNA SZPITAL

D – kur­suje od poniedzi­ałku do piątku oprócz Świąt
6 – kur­suje w soboty
S – kur­suje w dni nauki szkolnej

PRZYS­TANKI /​dni kursowania D S 6 D 6 D 6 D D D S
Żory Dworzec Autobusowy 05:10 06:55 08:05 09:05 10:05 13:00 13:05 14:50 16:35 18:30 20:12
Żory Nowop­szczyńska Rondo - - 08:09 - 10:09 13:04 13:09 14:54 16:39 18:34 20:16
Żory Pszczyńska Rondo 05:14 06:59 - 09:09 - - - - - - -
Żory Nowapszczyńska/​Wyzw. 05:15 07:00 08:10 09:10 10:10 13:05 13:10 14:55 16:40 18:35 20:17
Kleszczów Lawen­dowa 05:16 07:01 08:12 09:11 10:12 13:07 13:12 14:57 16:42 18:37 20:19
Kleszczów Las 05:17 07:02 08:13 09:12 10:13 13:08 13:13 14:58 16:43 18:38 20:20
Kleszczów Tar­gowisko 05:18 07:03 08:14 09:13 10:14 13:09 13:14 14:59 16:44 18:39 20:21
Rudz­iczka Bar 05:19 07:04 08:15 09:14 10:15 13:10 13:15 15:00 16:45 18:40 20:22
Rudz­iczka Sklep 05:20 07:05 08:16 09:15 10:16 13:11 13:16 15:01 16:46 18:41 20:23
Suszec II 05:21 07:06 08:17 09:16 10:17 13:12 13:17 15:02 16:47 18:42 20:24
Suszec BiSam 05:23 07:08 08:19 09:18 10:19 13:14 13:19 15:04 16:49 18:44 20:26
Suszec Bran­ica 05:26 07:11 08:22 09:21 10:22 1317 13:22 15:07 16:52 18:47 20:29
Kobielice Koś­ciół 05:29 07:14 08:25 09:24 10:25 13:20 13:25 15:10 16:55 18:50 20:32
Kobielice Medros 05:31 07:16 08:27 09:26 10:27 13:22 13:27 15:12 16:57 18:52 20:34
Rados­tow­ice Sklep 05:34 07:19 - 09:29 - - - - - - -
Rados­tow­ice Sklep - - 08:30 - 10:30 13:25 13:30 15:15 17:00 18:55 20:37
Stara Wieś Cegielnia - - 08:32 - 10:32 13:27 13:32 15:17 17:02 18:57 20:39
Czarków Obwod­nica 05:36 07:21 - 09:31 - - - - - - -
Czarków Koś­ciół 05:39 07:24 - 09:34 - - - - - - -
Czarków Obwod­nica 05:42 07:27 - 09:37 - - - - - - -
Pszczyna Zamel Batalionów 05:45 07:30 - 09:40 - - - - - - -
Pszczyna St. Wieś Szkoła 05:48 07:33 08:35 09:43 10:35 13:30 13:35 15:20 17:05 19:00 20:42
Pszczyna Staromiejska 05:49 07:34 08:37 09:44 10:37 13:32 13:37 15:22 17:07 19:02 20:44
Pszczyna Szy­manowskiego 05:51 07:36 08:38 09:46 10:38 13:33 13:38 15:23 17:08 19:03 20:45
Pszczyna Żorska 05:53 07:38 08:40 09:48 10:40 13:35 13:40 15:25 17:10 19:05 20:47
Pszczyna Szpi­tal 05:55 07:40 08:42 09:50 10:42 13:37 13:42 15:27 17:12 19:07 20:49
Pszczyna Sokoła 05:57 07:42 08:44 09:52 10:44 13:39 13:44 15:29 17:14 19:09 20:51:00

Pobierz w for­ma­cie PDF:

BUS rozkład jazdy Żory-​Pszczyna 2017

Zobacz też: Kursy powrotne (z Pszczyny do Żor)

Zobacz zdjęcia z imprezy

Nasza oferta na zdjęciach

Galeria Zobacz galerie

Studniówki

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Wesela

Ofer­u­jemy prze­stronną salę, muzykę, zdję­cia, cater­ing oraz dobrą zabawę!

Możli­wość wyna­ję­cia samo­chodu wesel­nego Lan­cia Thesis.

Dodatkowo ofer­u­jemy dowóz i odwóz gości po imprezie.

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów na linii Żory-​Mizerów.

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech